KONTAKT

 

Izabela Kamińska 

tel. 602 301 411

e-mail: iza@bowenkatowice.pl 

Adres: Katowice ul. Bocheńskiego 38a

gabinet nr 119 w Przychodni CENTERMED

Przy­chod­nia Centermed to duża, nowo­cze­sna przy­chod­nia, która znaj­duje się przy skrzy­żo­wa­niu ul. Bocheń­skiego z ul. Gli­wicką, bli­sko cen­trum Kato­wic — dobry dojazd z A4 lub trasy łączą­cej Cho­rzów i Kato­wice. Dla nie­zmo­to­ry­zo­wa­nych — z cen­trum Kato­wic i z Cho­rzowa można szybko doje­chać tram­wa­jami (nr 7, 20).  Są miej­sca par­kin­gowe — wjazd na par­king tylko z ul. Bocheńskiego.

centermed

Masz pytanie?

Masz pytanie?

Witaj, jeśli masz pytanie, zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego, odpowiem Ci tak szybko, jak to tylko możliwę. Pozdrawiam.
Izabela Kamińska