• 22 STY 13
  • 0

  Technika Bowena przy leczeniu kontuzji sportowych

  Terapia Bowena jest  jedną z metod rehabilitacji odpowiednią do pracy z kontuzjami sportowymi.

  • 28 SIE 12
  • 0

  Stymulacja płodności – terapia dla par

  Zapraszamy na zabiegi Techniki Bowena pary starające się o dziecko, szczególnie gdy te starania są od dłuższego czasu bezskuteczne. Technika Bowena skutecznie stymuluje płodność. Zabiegi wykonywane są równocześnie obojgu parnterom, zalecana częstotliwość terapii to raz w tygodniu. Metoda ta jest bezpieczna i nie ma skutków ubocznych.  Więcej o Technice Bowena>>>

  • 20 STY 11
  • 0

  FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania dotyczące masażu stóp

  Dlaczego warto masować stopy? Na stopach, podobnie jak na dłoniach i twarzy, znajduje się mapa całego ciała – masując stopy, pobudzamy cały organizm, jego mechanizmy samonaprawcze. Jak przygotować się do zabiegu? Należy przyjść z czystymi stopami, ale nie smarować ich kremem w dniu zabiegu – stopy wtedy są śliskie i docieranie do receptorów jest trudniejsze.

  • 09 STY 11
  • 0

  Odpowiedzi na Wasze pytania dotyczące Techniki Bowena

  W Dniach Otwartych z Techniką Bowena 16-17 grudnia uczestniczyło ponad 30 osób. Były bezpłatne zabiegi, prezentacje i pozytywna atmosfera:) Z powodu niezależnych od nas komplikacji – terapeutka i zarazem tłumaczka z greckiego Hanna Opiła zachorowała i musiała zrezygnować z przyjazdu do Katowic –  było trochę inaczej niż planowaliśmy. Theoklitos Tsallos sam przeprowadzał zabiegi, a Iza

  • 30 WRZ 10
  • 0

  Pierwsze wrażenia z techniki Bowena

  Parę osób, które na własnej skórze doświadczyły Techniki Bowena w czasie Dni Otwartych 18-19 sierpnia 2010r. w Katowicach, postanowiło podzielić się z Wami swoimi „pozabiegowymi” wrażeniami. Oto one: Sko­rzy­sta­łam z zabiegu metodą Bowena i cho­ciaż muszę przy­znać, jako laik, nie rozu­mie istoty dzia­ła­nia tej tech­niki, jed­nak osoba, która wyko­ny­wała zabieg bar­dzo traf­nie zasto­so­wała wobec moich